ἀλίνειν

ἀλίνειν
Grammatical information: v.
Meaning: (cod. -νεῖν) ἀλείφειν H. ἀλῖναι ἐπαλεῖψαι H. ἰν-αλαλισμένα `engraved' (Cyprus). καταλῖναι. καταλεῖψαι H. is now confirmed by an inscr. from Selinous, RPh 69, 1995, 128, l. 16.
Derivatives: Verbal noun ἄλινσις τοῠ ἐργαστηρίου (Epid.).
Origin: IE [Indo-European] [00] *h₂lei(H)- `smear'
Etymology: ἀλίνω prob. \< *ἀλιν-ι̯ω will be cognate with Lat. lĭno `besmear, rub', orig. an n-present (perf. lēvi)?; root ἀλι- \< *h₂li-. One would like to reconstruct *h₂li-n-H-, but Lat. litus has short i (after linō? LIV 247f.). The same root as in ἀλείφω.
Page in Frisk: 1,73

Greek-English etymological dictionary (Ελληνικά-Αγγλικά ετυμολογική λεξικό). . 2010.

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.